tlip@hplux.vn
Tuyển dụng

Kiểm tra hàng hóa


Hướng dẫn cách check xuất xứ hàng hóa Nhập ngoại bằng kiểm tra mã vạch EAN-13. Thực trạng hàng thật giả lẫn lột quả thực làm khách hàng bối rối, không
Facebook & Twitter

Bộ sưu tập